Adatkezelők

Tárhely szolgáltató:
Név: Forpsi BlazeArts Kft.
Weblap címe: https://www.forpsi.hu/
Adatvédelmi szabályzat: https://www.forpsi.hu/agreements/pp/

Honlap üzemeltető:
Név: Tancsa-Magyar Tünde
Cím: 1164 Budapest, Levedi u. 1-3. 2/6.
Adatkezelő képviselője: Tancsa-Magyar Tünde
Továbbiakban: Adatkezelők

Az adatkezelők adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@tarsashazkonyvelesek.hu

Jelen tájékoztató az Adatkezelők egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelők által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

1. Szerepek, felelősségek
1.1 Közös Adatkezelők szerepei, felelősségek
Az Adatkezelők tájékoztatják az Érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek. Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén a felek egymással megállapodásban rögzítették a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint azt érintettekkel szembeni szerepüket az alábbiak szerint:
Adatkezelő az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el:
– kapcsolattartás saját szerződött partnereivel;
– ezen felül a GDPR rendelettel kapcsolatos érintetti jogok tekintetében kérések és bejelentések kezelése;
– valamint az adatkezelési incidensekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
Forpsi BlazeArts Kft. az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el: tárhely és domain név szolgáltatás.

1.2 Érintetti jogok érvényesítése
Az Adatkezelők tájékoztatják az Érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikk (3) bekezdés alapján érintetti jogaikat bármelyik adatkezelővel szemben érvénysíthetik.

2. Adatkezelés céljai
2.1. Ajánlatkérés
E-mailben érkező ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása. Ismétlődő, ciklikus frissülésű szolgáltatások árajánlatának ismétlődő/ciklikus kiadása.
Adatkezelés jogalapja: szerződés.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyedi azonosító.
Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlat beérkezésétől számított 5. év december utolsó munkanapjáig, vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.2. Kereskedelem és kapcsolattartás Partnerekkel, Vevőkkel, Szállítókkal
Felhasználó azonosítása, többi ügyféltől, felhasználótól, érdeklődőtől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenetek eljuttatása. Termék, szolgáltatás beszerzése beszállítótól.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 5. év december utolsó munkanapja.

2.3. Dokumentumok iktatása
Szerződések kezelése, iktatása.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, cégnév.
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 5. év december utolsó munkanapja.

2.4. Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció nyilvántartása
Számlák kiállítása, szállítói számlák kezelése, könyvelés előkészítése, nyilvántartása, számla és szolgáltatás teljesítésének igazolása.
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám, személyi igazolvány szám.
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.5. Panaszok kezelése
Panaszkönyv kezelés, az Adatkezelők boltjaiban vagy telephelyein működő kereskedelmi egységeiben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

2.6. GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, egyedi azonosító, adatvédelmi azonosító, dátum
Adatkezelés tervezett határideje: nem selejtezendő

2.7. Hírlevél szolgáltatás, új szolgáltatások hirdetése, termékekről információ nyújtása
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés, ügyfél elégedettségi mérés.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az Adatkezelők számára az alábbi adatokat. Az Adatkezelők jelen tájékoztatóban tájékoztatják az Érintetteket, hogy a 2.1 és a 2.2 rögzített tevékenységek mentén kezelt adatokat, adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Kezelt adatok köre: név, értesítési cím, e-mail cím, telefonszám, felhasználó által megadott kiegészítő információk
Adatkezelés tervezett határideje: az Érintett tiltakozásáig

2.8. Egyedi adatkezelési feladatok ellátása szoftvertámogatás során
Megrendelő által rögzített adatok lekérdezése, csoportosítása, módosítása új paraméterek mentén adatcsoportok létrehozása, beleértve az adatbázison végrehajtott műveleteket, adatexportálást, lekérdezést, törlést is.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az Adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése
Kezelt adatok köre: Felhasználók neve, e-mail cím, felhasználó azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai, rögzített személyes adatok
Adatkezelés tervezett határideje: a Szoftver támogatási szolgáltatás során alkalomszerűen

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása az Érintettek számára
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.
Kezelt adatok köre: név, e-mail
Az Érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az Adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatják az Érintetteket, hogy a 2-es pontban rögzített tevékenységek mentén kezelt adatokat, adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig.

4. Érintettek köre
Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az Adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

5. Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező, külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadása kötelező, az Adatkezelő csillag * megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.
6. Gyermekek
Termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, ezért kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
Amennyiben az Érintett nem adja meg adatait, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
Címzettek kategóriái: Adatkezelő alkalmazottjai, futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, közjegyző, ügyvéd, szerződött szerviz partnerek, hatóságok.

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése
Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

11. Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél:
– kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről;
– kérheti adatainak helyesbítését;
– tájékoztatást kérhet az adatkezelésről;
– kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását;
– kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli;
– rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el kérelmét az Adatkezelő számára.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutsítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1. A tájékoztatás költsége
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel. Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2. Tájékoztatás megtagadása
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra, vagy a Szervezet, kint Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. Ha az Érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézésére az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
– az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
– az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
– gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatai védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik. Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13. Analitikai szolgáltatások
Az Adatkezelő a Google Analitics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.

14. Cookie-k (Sütik)
14.1. A sütik feladata
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

14.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközökről.

15. Alkalmazott jogszabályok
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény);
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény);
– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi törvény);
– a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.);
– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.).

16. Jogorvoslat
Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH):
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-3911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Budapest, 2020. január 1.